• HSE when handling work equipment K095

  • HMS ved bruk av arbeidsutstyr (Modul 1.1-støtte) K096

  • Safe use of lifting gear K100

  • Sikker bruk av løfteredskap (Modul 2.3-støtte) K099

  • HSE when handling work equipment (instructor) K095 instruktørversjon

  • HMS ved bruk av arbeidsutstyr (Modul 1.1-støtte) K096 instruktørversjon

  • Safe use of lifting gear K100 instruktørversjon

  • Sikker bruk av løfteredskap (Modul 2.3-støtte) K099 instruktørversjon