• HSE when handling work equipment K095

 • HMS ved bruk av arbeidsutstyr (Modul 1.1-støtte) K096

 • Safe use of lifting gear K100

 • Sikker bruk av løfteredskap (Modul 2.3-støtte) K099

 • HSE when handling work equipment (instructor) K095 instruktørversjon

 • HMS ved bruk av arbeidsutstyr (Modul 1.1-støtte) K096 instruktørversjon

 • Safe use of lifting gear K100 instruktørversjon

 • Sikker bruk av løfteredskap (Modul 2.3-støtte) K099 instruktørversjon

 • First aid K116

 • Fire Prevention During Hot Work K074

 • Working at Heights (construction) K073

 • ISPS K076

 • Gas Safety Course K019

 • Basic Handling of Chemicals K082

 • Safe Handling of Chemicals K071

 • Scaffolding course (up to 9 meters) EBA003

 • Stillaskurs del 2 (Stillas over 9 meter) EBA004